Biuro Turystyczne Turysta - Koszalin

Wpis do Centralnej Ewidencji Organizatorów Turystyki i Pośredników Turystycznych

Biuro Turystyczne Turysta

Nr zezwolenia organizatora i pośrednika usług turystycznych Z-02/03/04

Nr zezwolenia organizatora i pośrednika usług turystycznych Z-02/03/04Nr zezwolenia organizatora i pośrednika usług turystycznych Z-02/03/04

Aktualne gwarancje ubezpieczeniowe

Aktualne gwarancje ubezpieczeniowe

Firma jest członkiem ZIT (Zachodniopomorska Izba Turystyki)

Właścicielka firmy jest wiceprezesem ZIT (Zachodniopomorska Izba Turystyki) i członkiem zarządu (skarbnik) ZROT (Zachodniopomorska Regionalna Organizacja Turystyczna)

Firma jest członkiem ZIT (Zachodniopomorska Izba Turystyki)

Wpis do ewidencji działalności gospodarczej oraz zaświadczenie o numerze identyfikacyjnym REGON

Biuro Turystyczne TurystaBiuro Turystyczne Turysta

Numer Identyfikacji Podatkowej

Biuro Turystyczne Turysta

Firma jest członkiem i założycielem grupy "MADE IN KOSZALIN" a właścicielka jest członkiem kapituły tej innowacyjnej grupy firm.

Turysta Koszalin Rzetelna Firma

© Wszelkie prawa zastrzeżone dla Biura Turystycznego Turysta w Koszalinie